บริษัท แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการด้วยประสบการณ์ มืออาชีพ จวบจนปัจจุบัน และให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้าง ร้าน โรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน อาคารชุด และอื่นๆ ในปัจจุบันบริษัท ได้จัดบริการตาม ความประสงค์ของผู้สนใจ อาทิ “ งานบริการรักษาความปลอดภัย” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความ ปลอดภัยแก่ท่านและทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจอย่างสูง อีกทั้งจัดให้มีการบริการอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้นทำไมต้องเลือกแสนฟ้า
เพื่อให้การบริหารงานระบบบุคลากรรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  อันจะก่อให้เกิด ความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ายิ่งขึ้น บริษัท แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด จึงได้วางระบบการบริหารงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ อ่านต่อ...